top of page

Fillers

Fillers är ett konstgjort ämne som sprutas in i huden för att forma,
förändra och föryngra. En filler är en injicerbar icke-animaliskt Hyaluronsyra. Ett geléliknande ämne som finns naturligt i kroppen. Hyaluronsyrans effekter är säkra och väl dokumenterade vilket har gjort denna fillertyp till den mest använda i världen.Intresset för fillers är väldigt stort. Detta beror på fyra faktorer:

Behandlingen är enkel.

Resultaten blir synliga.
Riskerna är små.

Kostnaden är rimlig.

Att tänka på innan behandlingen

Att tänka på efter behandlingen

Vad kan du förvänta dig?

Hur går behandlingen till?

Om du blir missnöjd!

1f0828c76217f7db12ed914acb7b8d89.jpg

Att tänka på innan behandlingen

  • Ej ha infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen.

  • Ej heller kvissla eller finne på injektionsområdet.

  • Ej ha någon Herpes infektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.

  • Ej vara gravid eller amma.

Om man äter Magnecyl eller Ipren eller liknande kan man lättare få blåmärken i injektionsområdet.                                        

Välja behandlingsdag en dag då man inte ska träna samma kväll. Det tar lite energi att få en fillerbehandling. Se därför till att du ätit och druckit ordentligt innan.

Fillers: Text

Att tänka på efter behandlingen

Du skall undvika att ta på det behandlade området 6 timmar efter behandlingen.

Undvik att utsätta området för intensiv värme eller extrem kyla tills svullnad och rodnad lagt sig. Undvik även smink under 24 timmar. 

En påfyllnads behandling kallad för touch up inom två månader rekommenderas efter första behandlingen. Då behöver man inte börja om från början.Efter två veckor när slutresultatet syns, ingår ett återbesök då Vi följer upp din behandling och eventuella korrigeringar görs ifall det behövs.

Fillers: Text

Vad kan du förvänta dig?

Omedelbart efter behandlingen kan du komma att känna en viss smärta, vara svullen och ha små blåmärken i behandlingsområdet. Det behandlande området kan kännas lite bortdomnat och huden kan se lite röd och irriterad ut. Även detta försvinner inom några dagar.

Det är viktigt att tänka på att de behandlingsresultat man uppnår med hjälp av icke-permanenta fillers precis som namnet antyder inte är permanenta.

Den ökade vävnadsvolymen kommer att gå tillbaka inom 3-18 månader beroende på vilken fillerprodukt som använts och i vilket område den lagts.

Fillers: Text

hur går behandlingen till?

En injektionsbehandling med fillers är ett enkelt ingrepp.Inför din första fillerbehandling får du först träffa din injektions sjuksköterska på vår klinik för en konsultation.

Där görs en bedömning av dina förutsättningar och du får information om din behandlig.

En fillerbehandling tar ca 30 minuter och du kan fortsätta din dag som vanligt direkt efter behandlingen. Den går till på ungefär följande sätt:  först gör vi en bedömning och konsultation. Du som klient skriver på din samtycke papper.

Vi erbjuder lokal-bedövning på plats. Injektionsplatserna rengörs och desinficeras. Själva injektionsprocessen går mycket snabbt och en behandling bestående av en serie injektioner är ofta över på mindre än 20 minuter.

Efter injektionerna tvättas det behandlande området av. Resultaten av en behandling med en vävnadsfiller syns nästan direkt efter behandlingen.

Fillers: Text

Om du blir missnöjd

Den största risken vid en behandling med fillers är att man inte blir nöjd med resultatet. Man har fått för mycket, för lite någon ojämnhet eller klumpar.

Om något mot förmodan skulle bli fel går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen.

Om man inte kan eller vill vänta på att fillern går bort av sig själv finns det en möjlighet att ta bort fillers med hjälp av Hyalase.

Fillers: Text
bottom of page